Hvad siger loven

De parkeringsarealer, Dansk Parkerings Service administrerer, er private parkeringsarealer, og her er det loven om ejendomsret og aftaleloven, der gør sig gældende. Det betyder, at Dansk Parkerings Service arbejder ud fra andre regler end de offentlige parkeringsmyndigheder. Ifølge den almindelige ejendomsret kan en grundejer fastsætte vilkår for anvendelse af de parkeringsarealer, der tilhører ejendommen. Ligesom grundejeren kan vælge at lade et privat parkeringsselskab administrere arealet - altså føre opsyn med, at de fastsatte parkeringsregler bliver overholdt.

Reglerne for parkering på private arealer varierer fra sted til sted. Fælles for alle er, at parkeringsselskabet i samarbejde med ejeren af parkeringsarealet, udarbejder parkeringsbestemmelserne. Dernæst forsynes arealet med skilte, hvoraf bestemmelserne fremgår.

På nogle arealer er parkeringen forbeholdt særlige beboere eller medarbejdere, og parkering er derfor kun tilladt med særlig parkeringstilladelse. På andre arealer er parkering kun tilladt i et givent tidsinterval, og P-skiven skal derfor indstilles. Nogle arealer kræver, at der betales for parkeringstiden, ligesom der også er arealer, hvor parkering er helt forbudt. Uanset hvilke bestemmelser, der er på et parkeringsareal, vil en person, der benytter parkeringsarealet uden tilladelse eller i strid med de fastsatte bestemmelser, blive pålagt en kontrolafgift.

Forudsætningen for at en parkant bliver juridisk forpligtet er, at der er opsat tydelig skiltning ved indkørsel til parkeringspladsen. På skiltningen skal det fremgå, hvilke bestemmelser der er gældende for området, samt hvilke konsekvenser en uberettiget parkering vil medføre. Det er parkantens ansvar at orientere sig om parkeringsbestemmelserne inden der foretages en parkering.

Såfremt en parkant har foretaget en uberettiget parkering, udstedes en kontrolafgift i form af en gul strimmel med indbetalingsoplysninger, som placeres under vinduesviskeren. Såfremt afgiften ikke bliver indbetalt inden udløbet af den anførte frist, retter Dansk Parkerings Service henvendelse til centralregisteret for motorkøretøjer, der herefter udleverer oplysninger om navn og bopæl på ejer/bruger. Det juridiske grundlag for på denne måde at indhente personoplysninger findes i justitsministeriets forskrifter af 20. Okt. 1999 for centralregisteret for motorkøretøjer § 31 stk. 1, nr. 3.